ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗ ΜΑΝΗ

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (εφεξής «Διοργανωτής») η οποία εδρεύει στον Αγ.Δημήτριο Αττικής, Πλουτάρχου 52, ΤΚ 17342, ΑΦΜ 998353717, ΔΟΥ Ηλιούπολης , διοργανώνει τον παρόντα πανελλαδικό διαγωνισμό με τίτλο «Τριήμερο στη Μάνη» (εφεξής «Διαγωνισμός»), για την κλήρωση σε όσους συμμετέχουν σε αυτόν.

Η εξαργύρωση του δώρου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 15/09/2023 και βάσει διαθεσιμότητας του καταλύματος.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν, όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής «Διαγωνιζόμενοι»). Ειδικότερα, στον διαγωνισμό το δικαίωμα συμμετοχής παρέχεται σε κάθε χρήστη ο οποίος θα ακολουθήσει του κανόνες που θα τεθούν στη σχετική ανάρτηση στο προφίλ του διοργανωτή στην πλατφόρμα του Tik Tok (https://www.tiktok.com/@stamatis.aletras) . Το δικαίωμα συμμετοχής υφίσταται για όσο χρόνο διαρκεί ο Διαγωνισμός και ασκείται μόνον σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους και τρόπους.

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στον Διοργανωτή ή με τον καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι και Β’ βαθμού.

Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 18/07/2023 – (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 11/08/2023, ώρα 16:00 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Έκαστος Διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό δημιουργώντας video με χρήση του πρωτότυπου ήχου της ανάρτησης, ακολουθώντας το λογαριασμό @stamatis.aletras στην πλατφόρμα του Tik Tok και κάνοντας σχόλιο με το hashtag #stamatisaletras.

Κάθε Διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα των πολλαπλών συμμετοχών καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού εφόσον προβεί σε διαφορετικές ενέργειες την κάθε φορά.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *