Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ»

A. Διοργανώτρια Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, στην οδό Πλουτάρχου αρ. 52, διοργανώνει την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο επίσημο website της εταιρείας www.stamatisaletras.gr (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

B. Διάρκεια Διαγωνισμού

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 15/11/2023 ως και την 24/12/2023.  Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 24η Δεκεμβρίου 2023 ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την εταιρεία.

Γ. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι καταναλωτές  που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας «ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης για τη συμμετοχή και για την παραλαβή του δώρου σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές.

Για τη συμμετοχή απαιτείται να γίνει like στο post του διαγωνισμού στην πλατφόρμα του Instagram, σχόλιο με αναφορά (mention) 2 άλλων χρηστών και follow στο λογαριασμό @stamatisaletras

Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να λάβει μέρος πολλαπλές φορές, αναφέροντας διαφορετικά άτομα σε κάθε σχόλιο.

Δ. Δώρο Διαγωνισμού

Το δώρο του διαγωνισμού είναι ένα 4ημερο ταξίδι στη Ρώμη (3 διανυκτερεύσεις σε 4* ξενοδοχείο και αεροπορικά εισιτήρια) για ένα (1) τυχερό νικητή εκ των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό με την παραπάνω διαδικασία.

Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου Mazi travel και δύναται να προγραματιστεί βάσει διαθεσιμότητας αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείου από τις 15/01/2024-31/03/2024. Η επικοινωνία του νικητή με το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν για να ενημερώσει τις επιθυμητές ημερομηνίες ταξιδιού του (εξαιρούνται εορτές και αργίες).

Στο ταξίδι περιλαμβάνονται:
•Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης από / προς Θεσσαλονίκη – Αθήνα (περιλαμβάνουν 1 μικρή τσάντα & 1 χειραποσκευή 8 κιλά ανά άτομο) με Sky Express ή Ryan air (αναλόγως διαθεσιμότητας).
•3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* σε standard δίκλινο δωμάτιο με πρωινό

Δεν περιλαμβάνονται:
•Δημοτικοί φόροι, πληρωτέοι τοπικά στα ξενοδοχεία (περίπου 5-6€ ανά άτομο και ανά διανυκτέρευση).
•Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Το δώρο είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή άλλα δώρα. H εταιρεία «ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω δώρο, εκτός της παράδοσης στο νικητή. Η εταιρεία «ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Ε. Κλήρωση – Ανάδειξη Νικητών

Για το συγκεκριμένο διαγωνισμό θα ανακηρυχθεί ένας (1) νικητής εκ των συμμετεχόντων που προέβησαν στις ενέργειες που ορίζονται στην παράγραφο Γ των παρόντων, κατόπιν κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24/12/2023 στο κατάστημα Σταμάτης Αλετράς Ζωγράφου κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικου event σε συνεργασία με το My Radio 104,6 και θα προβληθεί live στο Instagram account @stamatisaletras. Η κλήρωση (και κατ’ επέκταση ο νικητής) θα δημοσιευθεί σε μορφή βίντεο στις επίσημες σελίδες της εταιρείας.  Αν για οποιοδήποτε εύλογη αιτία είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η εταιρεία «ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

ΣΤ. Ενημέρωση Νικητών – Παραλαβή δώρων

Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω μηνύματος, εντός 24 ωρών από την κλήρωση.

Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους:

σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις

σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος

σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές

Κατά την παραλαβή του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και το ενήλικο της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η παραλαβή του δώρου είναι δυνατή μόνο κατόπιν παρουσίας του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του δώρου του.

Η εταιρεία «ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Η εταιρεία «ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π.

Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Vodafone να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία «ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του Διαγωνισμού.

Ζ. Τροποποίηση Όρων – Δώρων

Η εταιρεία «ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία δε θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τον τυχερό, που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση.

Η. Περιορισμός ευθύνης της εταιρείας «ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»

Η εταιρεία «ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Η εταιρεία «ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» δεν ευθύνεται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του Διαγωνισμού.

Επίσης, η εταιρεία «ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Θ. Λήξη Διαγωνισμού

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρεία «ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» παύει να υφίσταται. Η εταιρεία «ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»  δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Ι. Προσωπικά Δεδομένα

Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στη εταιρεία «ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.

Όσον αφορά το νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες, η εταιρεία «ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.

Μετά την παράδοση του Δώρου και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται

Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) , οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας στο 210 9933103 ή να αποστείλουν σχετικό ερώτημα στο aletrasbakery@gmail.com

Κ. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από εκπρόσωπο της εταιρείας «ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο website της εταιρείας «www.stamatisaletras.gr».

Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με τα κεντρικά της εταιρείας στο 210 9933103.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *